Hóa chất chế biến thực phẩm, tạo ngọt, mùi thơm

Hóa chất chế biến thực phẩm, tạo ngọt, mùi thơm

Hóa chất chế biến thực phẩm, tạo ngọt, mùi thơm

Sản phẩm tiêu biểu Xem thêm
BỘT NGỌT (MSG)

BỘT NGỌT (MSG)

Giá: Liên hệ

INOSITOL

INOSITOL

Giá: Liên hệ

XYLITOL

XYLITOL

Giá: Liên hệ

PONCEAU 4R E-124

PONCEAU 4R E-124

Giá: Liên hệ

CARMOISINE E-122

CARMOISINE E-122

Giá: Liên hệ

CARAMEL

CARAMEL

Giá: Liên hệ

TARTRAZINE E-102

TARTRAZINE E-102

Giá: Liên hệ

SUNSET YELLOW FCF E-110

SUNSET YELLOW FCF E-110

Giá: Liên hệ

CAFEIN - CHINA

CAFEIN - CHINA

Giá: Liên hệ

VITAMIN

VITAMIN

Giá: Liên hệ

SODIUM ERYTHORBATE

SODIUM ERYTHORBATE

Giá: Liên hệ

DL - ALANINE

DL - ALANINE

Giá: Liên hệ

STA - FRESH 9

STA - FRESH 9

Giá: Liên hệ

MP - 2 MIX PHOSPHATE

MP - 2 MIX PHOSPHATE

Giá: Liên hệ

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate

Giá: Liên hệ

Suralose

Suralose

Giá: Liên hệ

Guar Gum - India

Guar Gum - India

Giá: Liên hệ

Phụ gia Pectin - Mexico

Phụ gia Pectin - Mexico

Giá: Liên hệ

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate

Giá: Liên hệ

Tinh bột bắp - Korea

Tinh bột bắp - Korea

Giá: Liên hệ

Sodium Benzoate - USA

Sodium Benzoate - USA

Giá: Liên hệ

Acesulfame -K

Acesulfame -K

Giá: Liên hệ

Aspartame

Aspartame

Giá: Liên hệ

Sucralose

Sucralose

Giá: Liên hệ

Bột Ngọt

Bột Ngọt

Giá: Liên hệ

DAIRY COW POWDER - Korea

DAIRY COW POWDER - Korea

Giá: Liên hệ

ACID MALIC - Japan

ACID MALIC - Japan

Giá: Liên hệ

Phụ gia thực phẩm Xem thêm
CAFEIN - CHINA

CAFEIN - CHINA

Giá: Liên hệ

Sodium Benzoate

Sodium Benzoate

Giá: Liên hệ

Guar Gum - India

Guar Gum - India

Giá: Liên hệ

Phụ gia Pectin - Mexico

Phụ gia Pectin - Mexico

Giá: Liên hệ

Tinh bột bắp - Korea

Tinh bột bắp - Korea

Giá: Liên hệ

DAIRY COW POWDER - Korea

DAIRY COW POWDER - Korea

Giá: Liên hệ

ACID MALIC - Japan

ACID MALIC - Japan

Giá: Liên hệ

Chất bảo quản, chống mốc Xem thêm
Sodium Benzoate

Sodium Benzoate

Giá: Liên hệ

Sodium Benzoate - USA

Sodium Benzoate - USA

Giá: Liên hệ

Chất tạo màu Xem thêm
PONCEAU 4R E-124

PONCEAU 4R E-124

Giá: Liên hệ

CARMOISINE E-122

CARMOISINE E-122

Giá: Liên hệ

CARAMEL

CARAMEL

Giá: Liên hệ

TARTRAZINE E-102

TARTRAZINE E-102

Giá: Liên hệ

SUNSET YELLOW FCF E-110

SUNSET YELLOW FCF E-110

Giá: Liên hệ

Chất tạo hương Xem thêm
Chất làm mềm bánh Xem thêm
Sản phẩm Sea Food Xem thêm
VITAMIN

VITAMIN

Giá: Liên hệ

SODIUM ERYTHORBATE

SODIUM ERYTHORBATE

Giá: Liên hệ

DL - ALANINE

DL - ALANINE

Giá: Liên hệ

STA - FRESH 9

STA - FRESH 9

Giá: Liên hệ

MP - 2 MIX PHOSPHATE

MP - 2 MIX PHOSPHATE

Giá: Liên hệ

Chất tạo ngọt Xem thêm
Công thức sản xuất bánh Xem thêm
Video clip
Follow us
Fanpage
  HOTLINE: 0963 532 339

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Copyright © 2017 YenHuong. all rights reserved. Design by Nina